Đặt bàn của khách

Điền đầy đủ thông tin bên dưới

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT

Jan

13

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT
Chi nhánh Hà Nội:
Nghỉ từ ngày 04 – 02 -2016 (26 Âm lịch), mở cửa lại vào ngày 17 -02 – 2016 (mùng 10)
Chi nhánh Sài Gòn:
Nghỉ từ ngày 08-02-2016 (mùng 1), mở cửa lại vào ngày 15 – 02 – 2016 (mùng 8)
 

Nguồn từ internet.

Tác giả Hoa Đăng

Đánh giá/ góp ý của bạn